Data Sync

 
 

Data Sync - wszystko pod kontrolą!

 
Cyclo Vac przedstawia swoją najnowszą, wyjątkową na skalę światową technologię - Data Sync. Zsynchronizowane wskaźniki na rękojeści węża i obudowie odkurzacza, pozwalają na regulację mocy ssącej odkurzacza w 4 poziomach, sygnalizują konieczność zmiany worka lub opróżnienia zbiornika, a także wskażą kiedy należy zgłosić jednostkę centralną na przegląd u dystrybutora Cyclo Vac
 
Wszystkie te informacje są dostępne na wyświetlaczu LCD zlokalizowanym na jednostce centralnej oraz na rękojeści węża, zawsze pod ręką!
 

1 .Czasomierz– wskazuje liczbę godzin pracy urządzenia.

2. Migający klucz– zaleca się wykonanie oględzin i konserwacji odkurzacza centralnego
 
3 .Turbina Bez ruchu – urządzenie jest podłączone do zasilania.
 
Obracająca się – urządzenie jest włączone – pracuje. Prędkość ruchu zgodna z wybranym poziomem.
 
4 .Migający worek– seria GX: sprawdzić i ewentualnie wymienić worek.
 
seria HX: sprawdzić i ewentualnie wymienić worek lub opróżnić pojemnik na śmieci.
 
5 Migający filtr– (seria DL)Opróżnić pojemnik na śmieci i przeczyścić filtry.
 
6 .Migający filtr pyłu węglowego -Wymienić filtr.
 
7 .Reset.– aby zgasić migające ikony należy nacisnąć i przytrzymać przycisk reset przez jedną
 
sekundę.
 
8 .Włącznik/wyłącznik odkurzacza - umożliwia równiez wybór jednego z 4 poziomów mocy ssącej urządzenia.
 

Proszę zwrócić uwagę na to, że informacje dotyczące konserwacji, wskazywane przez cztery ikony (2, 4, 5 i 6), będą również widoczne na rękojeści węża Data Sync

 

Wszelkie prawa zastrzeżone - All Rights Reserved ©

Formularz kontaktowy

Tweety heatpluspolska