Zasada działania

Zasada działania

Ogrzewanie podczerwienią przypomina odczuwanie ciepła generowanego przez słońce.

Dzięki technologii emisji fal elektromagnetycznych cała energia generowana przez folie grzewcze HEAT PLUS lub panele przechodzi bez strat przez powietrze w pomieszczeniu i ogrzewa bezpośrednio ściany, ludzi oraz wszystkie obiekty znajdujące się w pomieszczeniu. Ogrzane przedmioty oddają z kolei ciepło, dzięki czemu mamy do czynienia z dwoma rodzajami ciepła w przypadku ogrzewania podczerwienią:

  •  Ciepło generowane bezpośrednio przez folię, lub panele na podczerwień w postaci promieni podczerwieni.
  •  Ciepło oddawane przez ogrzane przedmioty i ściany.
Dzięki wykorzystaniu dwóch rodzajów ogrzewania uzyskujemy efekt ogrzewania promieniami słonecznymi – temperatura odczuwalna przez osoby przebywające w pomieszczeniu jest o 2-4 stopnie wyższa niż rzeczywista temperatura powietrza.
Ten sam efekt ma miejsce w słoneczny dzień. Odczuwamy różnicę pomiędzy temperaturą w cieniu oraz "na słońcu" chociaż rzeczywista temperatura jest identyczna. 
 

 

Najważniejsza różnica między ogrzewaniem podczerwienią, a konwencjonalnym polega na dystrybucji energii cieplnej.

Konwencjonalny grzejnik ogrzewa powietrze punktowo powodując obieg powietrza z którym przemieszcza się kurz. 
W tym układzie wykorzystywana jest tylko część energii cieplnej ponieważ ciepłe powietrze jako lżejsze utrzymuje się w górnej części pomieszczenia.

Różnica temperatury powietrza pomiędzy podłogą a sufitem może wynosić nawet 10-12 stopni C.

Folia grzewcza HEAT PLUS POLSKA ogrzewa jednocześnie całe powierzchnie znajdujące się w pomieszczeniu ( tak jak np. Słońce ogrzewa powierzchnie w szklarni ) nie powodując przy tym zmiany wilgotności.

Wydajność tego rodzaju ogrzewania jest bardzo wysoka. Promieniowanie podczerwone nie jest szkodliwe dla roślin, zwierząt i ludzi, identyczne przecież emituje Słońce.

Kolejną ważną zaletą są możliwości montażowe folii grzewczej. 
Nasze folie można zamontować dokładnie w każdej części pomieszczeń ( sufit, ściany, podłoga, pod wylewkę betonową lub jako kolumny grzewcze )

 
Formularz kontaktowy

Tweety heatpluspolska