Termostat pokojowy

Regulator pokojowy typu ST-290 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. folią grzewczą, matą grzewczą). Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacja o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Dane techniczne


Funkcje realizowane przez sterownik:

  •  sterowanie temperaturą pokojową
  •  tygodniowy program ogrzewania
  •  program dzień/noc
  •  program ręczny
  • funkcja Optimum Start
  • funkcja grzanie/chłodzenie

Wyposażenie sterownika:

  •  chwilowe podświetlenie wyświetlacza
  •  wbudowany czujnik pokojowy
  •  baterie

 Funkcja OPTIMUM START:

Funkcja ta pozwala na inteligentne sterowanie urządzeniem grzewczym, zwiększa efektywność i zapewnia lepszy komfort cieplny. Regulator pokojowy ucząc się sam dobierze optymalny czas załączenia kotła w celu osiągnięcia komfortu cieplnego, tak aby pomieszczenie zostało dogrzane do zadanej temperatury na zadany wcześniej czas.

Funkcja GRZANIE/CHŁODZENIE:

Funkcja pozwala sterować urządzeniami służącymi do ogrzewania jak urządzeniami chłodzącymi czy klimatyzatorami. W celu konfiguracji pracy należy wybrać w menu funkcję, którą chcemy aby regulator wykonywał (grzanie lub chłodzenie)

Przykładowy schemat instalacji:

Tweety heatpluspolska